Tin tức

Hình ảnh phiên khai mạc Hội nghị “Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc” 

NHÓM PHÓNG VIÊN12/11/2022 09:11

Sáng 12/11, tại Đà Nẵng, Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" chính thức khai mạc, đánh dấu sự kiện báo chí truyền thông đặc biệt quan trọng của những người làm báo Đảng trên cả nước. Sau đây là những hình ảnh phiên khai mạc toàn thể:

W_z3874325392128_f701a935011bdae9c7fd5f3ca4c4a906.jpg
w_10(1).jpg
W_z3874325371320_eaa3229625b8776bc72da769dbea38f5.jpg
W_z3874325345534_be3c2e51d37bf338c288761c31fa1b7c.jpg

W_9.jpg
W_z3874239748044_7eea8d684f649edf8ae39698032ea67b.jpg
W_12.jpg
W_13.jpg
W_14.jpg
W_1(1).jpg
W_z3874325160008_b9728f1df2c74afed2626c22590f83a6.jpg
W_15.jpg
W_z3874325132422_8855fa1dc44c06ccd63f5f8c63199b04.jpg
W_z3874325083845_faea9d3f0117561660d562bb323be73e.jpg
W_z3874325068348_151a17a75796117256bb30780b823333.jpg
W_z3874130134256_e57434692d68d7310da2dce17c008819.jpg
W_z3874204221421_eed4d945bf64b237acb8955e61a8a208.jpg
W_z3874204461545_442fe343066627133dbe8b71b4c83f0b.jpg
W_z3874204524839_700bdd69772e618d8eb7e8b456695f7f.jpg
W_z3874130112653_9dd3942a8e88deedb49d70589e6f8bbe.jpg
W_thuong-truc-ban-bi-thu-vo-van-thuong-voi-cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-2.jpg
W_cac-dai-bieu-trao-doi-ben-le-hoi-nghi.jpg
W_cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-2.jpg

ĐỌC THÊM